SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Màster Universitari en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX) (Pla de 2014)

Assignatures

SBO013 - Guerra i Societat

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

5
Crèdits

SBO015 - Creació i Transmissió Dels Sabers

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

5
Crèdits
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16