SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

Introducció

El propòsit d'aquest curs és introduir als estudiants en el camp de l'Educació per a la Pau des de la Pràctica a la Teoria i fer praxi (teoria de Paulo Freire). El curs també proporcionarà una visió general de la història de l'educació per a la Pau i diferents conceptes centrals, investigacions i pràctiques dins del camp. Els temes tractats seran: Educació per a la pau, Educació per a la coexistència, Comunicació no violenta, Cultura de Paz, Aliança de Civilització i Educació Holística per a la Pau. En el curs inclourem la concepció de la comunitat d'aprenentatge i explorarem l'educació per a la pau com un procés multidimensional d'aprenentatge transformador amb èmfasi en l'aprenentatge afectiu i encarnat com: transformació de conflictes, art i pau, resiliència, Projectes Internacionals d'Educació per a la Pau, Comunicació No Violenta o Compassiva.

Aquest programa inclou diferents metodologies com a exercicis (p. ex. estudis de casos, incidents crítics, simulacions), anàlisis de documents, periòdics, recursos de mitjans, dinàmiques no tradicionals en tallers actius, cercles de pau i temes amb una sèrie de formats que esperem que permeten a la comunitat viure de primera mà un enfocament integral de l'educació per a la pau. Incloem el model soci-afectiu (Tuvilla i Jares) i el model provençal (Paco Cascon). Aquest curs proporciona un espai per a l'experimentació pedagògica, la cooperació, la investigació de temes compartits, i donar projectes teòrics, pràctics i pedagògics.


-Mòdul I  INTRODUCCIÓ : Investigació per a la Pau i Educació per a la Pau.

Els fonaments del camp

Temes :

 - Estratègies, aptituds, instruments i recursos en l'educació per a la pau

 - El desenvolupament holístic de l'educació per a la pau. Campos i entorns

 - Paz, Violència, Conflicte, Cultura de Paz.

 - Mòdul II Educació per a la pau i transformació de conflictes

 - Transformació de conflictes. -Prevenció

 -Comunicació no violenta o comunicació compassiva

 -Educació per a la Pau i Estratègies de Transformació de Conflictes (El Model Elecitivo)

 - Art i Paz

 - *Resiliencia

-Mòdul III Projecte Internacional d'Educació per a la Pau

 - Projecte Internacional d'Educació per a la Pau: Món Pintat amb Paz, Bambolles d'Esperanza, Postal per a Yassir.

 - Micro i Macro perspectives de Projectes d'Educació per a la Pau.

 - UNAOC Projectes per a l'Educació.

 - UNAOC Programa de beques.

 -  Prevenció de la radicalització i la xenofòbia a través de l'educació a nivell popular.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16