SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

BLOC I. Projecte del Treball Final de Master (TFM)
1.1. Creació d’un anteprojecte d’investigació (Escriure el primer esborrany)
1.2. Redacció i revisió

1.3. Edició de l'esborrany (coheréncia, cohesió i fil conductor)
1.4. Proposta per a la presentació del TFM acadèmic

1.5. Criteris d’avaluació

BLOC II. Defensa del Treball Final de Màster (TFM)
2.1. Cóm defensar el TFM públicament?

2.2. Estructura i examen oral.
2.3. Criteris, requisits i protocol per a la defensa pública

2.4. Sessions de simulació (Primer assaig oral)

2.5. Feedback i retroalimentació per a la millora

 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16