SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE8 - Aplicar tècniques d'intervenció/optimització de la salut psicosocial des de la psicologia de la salut ocupacional.

Resultats d'aprenentatge

Valorar el estrés laboral, el bienestar y factores psicosociales específicos desde la psicología de la salud ocupacional.

Evaluar programas de intervención/optimización psicosocial desde la psicología de la salud ocupacional.

Desarrollar un informe técnico de intervención/optimización de la salud ocupacional.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16