SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRM036 - Teoria i Tècniques d'Investigació sobre Violència de Gènere

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

60%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

35%

Entrevista de tutorización

5%

Criteris de superació

L'assignatura se superarà a partir de la realització de dos treballs acadèmics, un per avaluar els continguts corresponents als temes 1 a 4 i un altre per avaluar els temes 5 i 6.

Treball acadèmic corresponent als temes 1 a 4:

Activitat: Proposta de recerca per a un tipus o aspecte de violència basada en el gènere. L'alumnat seleccionarà un tipus o aspecte de violència basada en el gènere i, sobre ella, realitzarà un assaig que incloga els aspectes següents:

Definició; Proposta d'eina per recopilar dades i justificació d'aquesta elecció; Descripció de la població a la qual s'aplicarà aquesta eina d'anàlisi; Descripció del procediment de recerca previst per aconseguir els objectius proposats; Anàlisi de fortaleses i debilitats (DAFO) de la proposta que es presenta.

En l'avaluació dels treballs es contemplaran com a criteris:

- La utilització correcta dels conceptes i coneixements propis de la recerca feminista.

- L'argumentació desenvolupada per a justificar l'ús de les tècniques i estratègies metodològiques propostes.

- L'ajust de les propostes a les implicacions ètiques i socials dels efectes i aplicacions del coneixement científic.

- L'ús d'un llenguatge científic no sexista.

L'extensió del treball corresponent als temes 1 a 4 ha de ser de deu a 15 pàgines.

Treball acadèmic corresponent als temes 5 i 6:

Activitat: Seguiment dels mitjans de comunicació (premsa, televisió, ràdio i Internet) des de l'inici de l'assignatura fins a la data d'entrega de l'activitat i realització d'un treball tipus assaig comentat des d'una perspectiva crítica de gènere un dels temes següents:

  • Dones i violència de gènere en guerres i conflictes bèl·lics.
  • Dones artífexs i protagonistes de la pau.
  • Exclusió social de les dones.
  • Necessitats socials de gènere.
  • Satisfactors i indicadors socials de gènere.

Es valorarà la demostració d'assimilació dels continguts de la matèria i la seua aplicació a la selecció de notícies i informacions i al comentari crític d'aquestes.

L'extensió del treball dels temes 5 i 6 ha de ser de cinc a deu pàgines.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16