Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

65%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Entrevista de tutorización

5%

Criteris de superació

• Entrevista de tutorització: en aquest apartat es tindrà en compte la participació en el fòrum de l'assignatura, així com l'exposició a la professora del tema seleccionat per al treball.
• Elaboració d'un treball acadèmic (assaig) a partir d'un tema concret seleccionat per cada alumne o alumna a referit a la matèria. Aquest treball implica reflexionar sobre un tema a partir de tot el que s'ha après en l'assignatura. El format a seguir pot ser una introducció en la qual s'expose la pregunta concreta realitzada com a punt de partida de la reflexió, un desenvolupament i unes breus conclusions en què es resolga el que exposa. L'extensió ha de ser d’entre 5-7 folis. (65% del total de la nota)
• Examen escrit: consisteix en la lectura d'un text que es disposa a aquest fi i, seguidament la realització d'una reflexió sobre el mateix. L'extensió no haurà de ser inferior a un foli. El treball consisteix a analitzar el text a partir del que s'ha après en la matèria. Per a això es disposarà de 24 hores. (30% del total de la nota final)
• L'obtenció de la nota final, correspondrà a la mitjana de totes les activitats, i se superarà amb un 5.
• Cada una de les activitats ha de ser superada amb un 4 com a mínim per a accedir a la ponderació final.