SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

65%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

5%

Criteris de superació

L'assignatura se superarà a partir de la realització d'un treball acadèmic consistent en un assaig bibliogràfic amb base en lectures obligatòries i bibliografia a buscar sobre els temes dels materials de l'assignatura. El treball haurà de tindre una extensió entre 5 i 7 pàgines, interlineat senzill, en format Word, marges 2,5 cm. S'hi haurà d'incloure una introducció, una conclusió i la bibliografia usada correctament referenciada, a més dels epígrafs que es consideren oportuns.
La superació de l'assignatura requerix aprovar el 50% del treball acadèmic i el 50% de l'examen sobre els temes proposats pel professorat.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16