Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

80%

Assistència i participació

20%

Criteris de superació

1. Assistència i participació a classe: 2 punts 
2. Elaboració d'un treball: 8 punts (cohesió i coherència: 4 punts; aprofundiment de les reflexions: 4 punts).
El treball (oral o escrit) ha de consistir en una àmplia reflexió sobre punts del temari.
Per a considerar l'assignatura aprovada és necessari obtenir una mitjana global de 5/10. 
Per considerar l'alumnat presentat a una convocatòria ha de presentar prèviament el treball (exposició oral o treball escrit) requerit en l'assignatura.