SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

L'alumne o l'alumna realitza les pràctiques a una empresa, tutoritzat per un professor o professora del màster, en les quals es realitzaran les tasques pròpies d'un tècnic o tècnica superior en prevenció de riscos laborals.

En cas de no poder fer les pràctiques, l'alumnat ha de realitzar un TAD sobre una temàtica professional, a elecció de la Comissió Gestora del màster.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16