Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

29 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

FB08 - Conèixer els fonaments de l'educació primària.

FB13 - Promoure el treball cooperatiu i el treball i esforç individuals.

FB14 - Promoure accions d'educació en valors orientada a la preparació d'una ciutadania activa i democràtica.

FB22 - Relacionar l'educació amb el medi, i cooperar amb les famílies i la comunitat.

FB23 - Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l'educació, familiar i escolar.

FB24 - Conèixer l'evolució històrica de la família, els diferents tipus de famílies, d'estils de vida i educació en el context familiar.

FBUJI02 - Educar-se en valors i ciutadania.

FBUJI03 - Iniciar una reflexió crítica, rigorosa i profunda sobre l'educació integrant les aportacions de les diferents assignatures del pla d'estudis en una visió holística.

FBUJI10 - Gestionar recursos culturals en l'aula en l'àmbit de l'educació cooperativa.

P08 - Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.

Resultats d'aprenentatge

R13 - Produir discursos crítics que donen forma a la visió, el compromís i l'acció educativa.

R13 - Problematitzar la realitat educativa de forma crítica.

R13 - Practicar dinàmiques de treball en grup basades en el treball cooperatiu.

R13 - Explicar, justificar i aplicar dinàmiques permeten la participació democràtica de tota la comunitat educativa.

R13 - Analitzar els principis i els fonaments bàsics del fet educatiu.

R13 - Analitzar críticament els discursos sobre l'educació vinculant teoria i pràctica educativa.