SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Professorat

Dep. de Traducció i Comunicació

Granell Zafra, Joaquín

Professor Contractat Doctor

Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia

Ballester Arnal, Rafael

Catedràtic d'Universitat

García Barba, Marta

Personal investigador en formació predoctoral

Giménez García, Cristina

Professora Contractada Doctora

Martínez Borba, Verónica

Personal investigador en formació predoctoral

Nebot Garcia, Juan Enrique

Personal investigador en formació predoctoral

Dep. de Física

Aguilella Fernández, Vicente Manuel

Catedràtic d'Universitat

Alcaraz González, Antonio Diego

Catedràtic d'Universitat

Fernández Alonso, María Mercedes

Professora Titular d'Universitat

Mínguez Vega, María Gladis

Professora Titular d'Universitat