SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MD1731 - Toxicologia i Medicina Legal

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

1. Ensenyaments teòrics: se sustenten en les classes magistrals impartides pels professors. Elles es desenvoluparen de forma integradora, incorporant-se un resum del seu contingut en la plataforma d'Aula Virtual perquè estiguen a la disposició de l'alumnat.Alternativament, i com a conseqüència de la COVID-19 les classes teòriques del professorat de l'assignatura poden impartir-se de manera online. En el cas que siguen presencials l'assistència queda limitada al 50% presencial (grups de laboratori alterns) i 50% per streaming.

2. Seminaris: El professor exposarà en classe magistral temes específics d'interès medicolegal que hauran de desenvolupar i conèixer per a la seua pràctica diària. Així mateix els alumnes desenvoluparan els supòsits pràctics que se'ls proposen. Són obligatoris.

3. Ensenyaments pràctics mitjançant problemes: El professor desenvoluparà breument la manera de realitzar informes pericials i remetrà als alumnes a les eines bàsiques, perquè puguen realitzar-los per si mateixos en forma de problemes a resoldre. Són d'assistència obligatòria.

4. Tutories: seran reunions entre el professor i petits grups d'estudiants en les quals s'ajudarà en la contestació de les preguntes relacionades amb els temes teòrics i/o pràctics.

5. Avaluació: consistirà en un examen escrit dels continguts de teoria relacionats amb els temes 1-22. És obligatòria.

6. Treball personal: servirà perquè l'estudiant revise i organitze els continguts teòrics, les sessions de problemes, els seminaris i l'avaluació.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16