Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1722 - Introducció a la Cirurgia

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Criteris de superació

A) El resultat final de l'avaluació de l'assignatura està format pel conjunt de les avaluacions dels mòduls teòric i pràctic.

L'avaluació obtinguda pel mòdul teòric contribueix amb un 70% de la nota final i l'avaluació del mòdul pràctic contribueix amb un 30%.

Mòdul teòric:

  • Examen escrit: Es realitzarà un únic examen final d'acord a la convocatòria corresponent, per explorar els continguts teòrics de l'assignatura, que sol tenir la modalitat de preguntes d'elecció múltiple, preguntes de resposta oberta curta, preguntes de text mutilat, o bé , una combinació d'aquestes modalitats de qüestions.
  • Resolució de casos: consistirà en: resolució de problemes clínics (10%)

Mòdul pràctic (Taller d'habilitats i simulació):

Els continguts de l'examen pràctic són els següents:

Observació i Execució de tasques i pràctiques

Observació directa del tutor de pràctiques en el lloc de treball i portafoli puntua el 30%.


B) Es considerarà com presentat aquell alumne que hagi realitzat l'examen escrit.

  • Per superar l'assignatura es requereix obtenir com a mínim un notal final de 5 sobre 10 punts possibles (com a mínim 3.5 sobre 7 de mòdul teòric i 1.5 sobre 3 de mòdul pràctic). No es pot compensar l'apartat teòric amb el pràctic i vice-versa.
  • El suspens en el mòdul teòric o pràctic implica que l'assignatura està suspesa en la convocatòria corresponent.
  • Els alumnes que repeteixin l'assignatura al curs següent hauran de tornar a realitzar l'examen teòric, seminaris amb totes les seves activitats i l'examen pràctic.