Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1546 - Filosofies del Gènere

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

34 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

19 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E13 - Identificació de les diferents interrelacions individu-cultura-societat.

E14 - Capacitat de generar nous coneixements i idees creatives que permeten noves respostes als apressants i creixents conflictes interculturals.

E20 - Capacitat per a pensar i generar estructures d’igualtat que enriquisquen els àmbits de treball.

G11 - Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat

G08 – Raonament crític

G10 – Compromís ètic

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’aportar patrons de conducta d’igualtat en el desenvolupament professional futur i a la societat en general.

Ser capaç d’analitzar críticament els aspectes estructurals de les societats que comporten desigualtats

Ser capaç de reconèixer les diferències identitàries i les maneres acrítiques com es formulen.

Ser capaç de pensar i promoure nous patrons de relacions socials entre gèneres i entre sexes perquè siguen més inclusius i justos.

Ser capaç de comprendre les interrelacions que les categories socials i culturals tenen amb les vides individuals de les persones.

Ser capaç de comprendre i comprometre’s amb la igualtat de gènere.