Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1543 - Norma i Ús de l'Espanyol Oral i Escrit

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Les hores setmanals es repartiran equitativament entre les classes teòriques i les classes pràctiques.

El material apareixerà gradualment en l'aula virtual. Es tracta tant de material teòric com d'activitats. Així mateix, la solució dels exercicis es penjarà en l'aula virtual conforme aquests corregisquen en classe.

Es valorarà positivament la participació en la correcció de les activitats, així com en els debats entorn dels problemes lingüístics que s'aborden en l'aula.

Les hores setmanals es repartiran equitativament entre les classes teòriques i les classes pràctiques.

El material apareixerà gradualment en l'aula virtual. Es tracta tant de material teòric com d'activitats. Així mateix, la solució dels exercicis es penjarà en l'aula virtual tal com aquests es corregisquen en classe.

Es valorarà positivament la participació en la correcció de les activitats, així com en els debats entorn dels problemes lingüístics que s'aborden en l'aula.

La metodologia serà fonamentalment pràctica amb classes presencials i treball autònom per part de l'alumnat, i combina:

- Exposició i explicació de continguts.

- Realització d'activitats pràctiques: exercicis de correcció d'errors gramaticals.

- Lectura d'articles (científics i periodístics) sobre qüestions d'ús correcte de l'espanyol.

- Discussió i debat sobre les idees dels articles proposats per la professora o per l'alumnat.

- Recerca de textos diversos amb errors gramaticals.