Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1543 - Norma i Ús de l'Espanyol Oral i Escrit

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

29 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E05 - Capacitat de comunicar-se oralment en el propi idioma usant la terminologia i les tècniques acceptades en les disciplines de les ciències humanes

E10 - Adquisició de destreses argumentatives que porten a incorporar el diàleg com la forma més oberta i inclusiva de generació de coneixement i progrés

G02 - Capacitat d’organització i planificació

G12 - Aprenentatge autònom

G06 – Treball en equip

G13 – Comunicació oral i escrita en llengua nativa

Resultats d'aprenentatge

Valorar la importància que té la comunicació lingüística, tant oral com escrita, en el futur professional dels estudiants.

Valorar el treball en equip, amb vista a compartir i intercanviar informació.

Habilitar per a la realització de labors d’assessorament i correcció lingüística

Experimentar amb diferents fonts d’informació (incloent-hi les noves tecnologies) amb vista a la consolidació i enriquiment dels coneixements sobre la normativa lingüística.

Desenvolupar les capacitats per a l’argumentació tant en l’expressió oral com en l’escrita.

Contrastar les varietats orals i escrites de la llengua espanyola i prioritzar l’ús correcte en ambdós àmbits, observant les normes ortogràfiques, gramaticals i lèxiques, així com els suggeriments de l’estil.