Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1521 - Història Medieval d'Europa

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Observació/execució de tasques i pràctiques

15%

Criteris de superació

La nota mínima per a superar l’assignatura serà l’obtenció de 5 punts en la ponderació global, amb els següents requisits a l’hora de fer la mitjana:

  • Obtenció d’almenys un 5 en l’examen escrit.
  • Obtenció d’almenys un 4 en els treballs acadèmics i l’execució de les pràctiques.

Igualment, la presentació dels treballs obligatoris en els terminis previstos serà requisit indispensable per a poder presentar-se a l’examen escrit.