Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1502 - Llengua Espanyola (Llengua)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

5%

Observació/execució de tasques i pràctiques

5%

Criteris de superació

a) Realització d'un examen escrit.
b) Entrega, dins del termini i en la forma escaient, d'exercicis individuals de teoria i pràctica.

c) Assistència i participació activa en el desenvolupament de les classes.

L'examen és recuperable en la resta de convocatòries del curs.

Les altres activitats no són recuperables i es duran a terme al llarg del semestre en què s'imparteix la docència. En la segona convocatòria es guarda la nota de la primera convocatòria.

Es considerarà com a "No presentat o no presentada" l'alumnat que no realitze l'examen escrit.