Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1239 - Gestió de la Qualitat en les Administracions Públiques

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

El mètode didàctic utilitzat en l'assignatura implica una combinació de:

-Ensenyaments teòrics: classe magistral participativa en la qual el professorat introduirà la matèria i es treballaran activitats en l'aula per a interioritzar els conceptes tractats en cada sessió. Participació de l’estudiantat a través de preguntes i debat sobre la teoria i exemples pràctics.

 -Ensenyaments pràctics: es realitzarà la discussió de casos, resolució de problemes, la cerca d'informació sobre bones pràctiques de gestió en l'administració pública en l'hemeroteca i internet que fomente el treball autònom de l'alumnat, i la realització i presentació d'un treball final tutoritzat consistent en l'elaboració d'un Projecte d'Avaluació de la Gestió de la Qualitat en una administració pública.

Per a un adequat seguiment del curs és necessària l'assistència a classe durant tot el semestre, la participació en les classes i l'aprofitament de les hores d'atenció a l'estudiant per part del professorat per a poder resoldre els problemes que puguen sorgir en el procés d'aprenentatge.

Tota la informació sobre els materials i activitats a realitzar en l'assignatura s'anirà aportant a través de l'aula virtual de l'assignatura, en la qual l'alumnat disposarà de diversos recursos per a l'aprenentatge (programa, transparències-resumeixen dels temes, activitats pràctiques, lectures recomanades, vídeos,…). L'aula virtual pretén complementar a les activitats desenvolupades en classe i servir d'eina de comunicació entre alumnat i professorat, i entre el mateix alumnat (a través dels fòrums, tauler d'anuncis, ….)