Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1234 - El Règim Jurídic Privat de l'Empresa Pública

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1. Introducció al Dret mercantil i les societats mercantils

1. Concepte de Dret mercantil

2. Legislació Mercantil

3. Concepte i classes d´empresaris

 

Tema 2. La Constitució econòmica i la iniciativa pública empresarial

1. Bases constitucionals de la iniciativa pública empresarial

2. L´empresa pública: concepte i característiques

3. Marc europeu de les societats públiques mercantils

4. La iniciativa econòmica local després de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l´administració local

 

Tema 3. L´estatut jurídic de l´empresari i l´empresa pública

1. Règim jurídic privat del funcionament de l´empresa pública

2. Responsabilitat dels administradors de l´empresa pública

 

Tema 4. El Dret de la competència i l´empresa pública

1. Breus apunts de Dret de la competència

2. Intervenció pública en l´economia i lliure competència

3. Sujeció de les administracions públiques a les normes de defensa de la competència

4. Conseqüències de les infraccions de les administracions públiques en matèria de defensa de la competència

5. Administració pública local i Dret de la competència

 

Tema 5. Les empreses amb capital públic

1. Les denominades "empreses mixtes": concepte i característiques

2. El poder de les administracions públiques en les empreses mixtes

 

Tema 6. L´empresa pública i els sectors regulats

1. Els denominats "sectors regulats"

2. Els organismes reguladors

 

Tema 7. Crisis empresarials i sector públic

1. Breus apunts de Dret concursal

2. Dret concursal i empresa pública