Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1229 - Gestió Economicofinancera

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia utilitzada consistirà en classes teòriques, resolució de casos pràctics, foment de l'aprenentatge autònom i tutories:

- En les classes teòriques es procedirà a l'exposició del tema per part del professor amb la preparació i discussió per part dels estudiants. Prèviament a l'exposició de cada un dels diferents temes, el professor recomanarà als estudiants una lectura prèvia relacionada amb el tema a desenvolupar en classe.

- En la resolució de casos pràctics els estudiants treballaran problemes i exercicis. La resolució d'aquestos exercicis permetrà desenvolupar les habilitats necessàries per a enfrontar situacions reals. Aquestes sessions tindran lloc tant a les aules habituals com en la aules específiques de laboratoris d'informàtica

- També es fomentarà l'aprenentatge autònom. L'estudiant haurà de repassar individualment els temes a partir de les orientacions donades i amb els materials suggerits pel professor.

- Finalment, les tutories s'empraran per a la resolució de dubtes relatius a la teoria i pràctica abordades en l'assignatura.