Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1226 - Polítiques de Desenvolupament Local i Regional

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Criteris de superació

Atès el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (ET / PR / LAB / SEM / TUT) que tingui atribuïda la classe en els horaris del LLEU o en la programació de la Guia Docent, les activitats avaluables es poden exigir en qualsevol d'elles. La part d'avaluació contínua (activitats al llarg del curs) no és recuperable.

La superació de l'assignatura requereix que la nota conjunta de les diferents proves sigui igual o superior a 5 punts sobre 10.

La realització d'activitats pràctiques es valorarà amb un màxim de 3 punts. La realització de l'examen escrit final es valorarà amb un màxim de 7 punts. 
Es considerarà que l'alumne es presenta a l'examen en la primera convocatòria ordinària quan: 
-faci l'examen teòric final. 
Es considerarà que l'alumne es presenta a l'examen a la segona convocatòria ordinària quan: 
-faci l'examen teòric final corresponent a aquesta convocatòria, o be, 
-realitzi alguna de les activitats pràctiques requerides