Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1225 - Reptes Actuals de l'Estat i de les Administracions Públiques

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

1a part. La formació de l'estat i l'administració pública

 

Tema 1. Horda, clan, tribu. L'organització política primitiva

Tema 2. Formes polítiques de l'antiguitat: de Mesopotàmia a extrem orient,

Tema 3. L'origen de l'estat occidental: Grècia i Roma

Tema 4. Canvis en l'estat y l'administració: del feudalisme al absolutisme

Tema 5. L'estat després de les revolucions a França i els EUA: constitucionalisme i drets humans

 

2a part. La funció de les ideologies en la configuració del sistema polític (I)

 

Tema 6. L'antiguitat: tradicionalisme, teocràcia i justificació religiosa del poder

Tema 7. Primeres elaboracions doctrinals sobre el poder i l'estat

Tema 8. La filosofia política grega i romana.

Tema 9. El món ideològic medieval: la teoria dels dos braços del poder

Tema 10. El món polític de l'edat moderna i els orígens de l'estat absolut

 

3a part. La funció de les ideologies en la configuració del sistema polític (II)

 

Tema 11. Les ideologies revolucionàries: de Locke a Rousseau

Tema 12. El tradicionalisme del XIX i la idea de l'estat-nació.

Tema 13. El liberalisme polític i econòmic

Tema 14. La crítica marxista a l'estat burgès

 

4a part. Fonaments de l'estat i l'administració contemporanis

 

Tema 15. Les condicions d'eficàcia de l'estat: monopoli de la violència legítima, seguretat jurídica, racionalització de l'administració i estabilitat fiscal

Tema 16. La universalització de la forma estatal per a les comunitats polítiques

Tema 17. Les declaracions de drets com a legitimació del sistema polític.

Tema 18. Sorgiment i consolidació de l'estat-nació. Els nacionalismes.

Tema 19. Anomalies i disfuncions: els estats fallits

 

5a part. Principals debats sobre l'organització política i administrativa

 

Tema 20. Crisi de l'estat social, neoliberalisme i moviments desreguladors

Tema 21. Els països del socialisme real i la seua evolució.

Tema 22. Comunitarismo, republicanisme i socialdemocràcia

Tema 23. Governança democràtica, descentralització i principi de subsidiarietat.

 

6a part. Objectius de les polítiques públiques en l'estat democràtic

 

Tema 24. Polítiques de promoció de la igualtat material i de discriminació positiva

Tema 25. Equiparació efectiva de drets de les persones amb discapacitat

Tema 26. Llibertat de moviments i integració de les persones migrants

Tema 27. La interculturalitat com a senyal d'identitat de l'estat contemporani