Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1225 - Reptes Actuals de l'Estat i de les Administracions Públiques

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

10.1. Tipus de prova

 

Ponderació

Elaboració de treballs acadèmics

20

Examen escrit (test, desenrotllament i/o problemes)

80

 

100

 

10.2. Criteris de superació de l'assignatura

 

Per a superar l'assignatura és necessari aprovar l'examen final, que representa un 80% de la nota global. A més caldrà realitzar treballs acadèmics (lectures recomanades amb entrega de ressenyes, anàlisi específica comparativa amb l'administració i les polítiques públiques d'altres països, exposició en classe de qüestions específiques, etc.), que suposaran el 20% restant de la nota. Per a superar l'assignatura és necessari realitzar ambdós tipus de proves, i haver obtingut almenys 4,5 sobre 10 punts en l'examen.