GA1222 - Mitjans i Béns de les Administracions Públiques

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

I. Els béns públics.

II. El personal al servei de l'Administració Pública.