Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1214 - Comptabilitat Pública

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG11 - Resolució de problemes.

CG12 - Presa de decisions.

CE12 Comprendre i aplicar la planificació i gestió dels recursos economicofinancers de les administracions públiques.

CE14 Comprendre i valorar l’entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic.

Resultats d'aprenentatge

RACF23 Col·laborar amb altres en la presa de decisions grupals de qualitat en l’àmbit de la comptabilitat pública.

RACF22 Utilitzar la seua experiència i criteri per a analitzar els casos d’un problema i construir una solució més eficient i eficaç.

RACF21 Interpretar i analitzar críticament els documents comptable.

RACF13 Gestionar l’ingrés públic.

RACF12 Gestionar la despesa pública.