GA1210 - Dret Administratiu. Sistematització, Fonts i Organització

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

I. SISTEMATITZACIÓ DEL DRET ADMINISTRATIU

II.LAS FONTS DEL DRET ADMINISTRATIU

III.ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA GENERAL