Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1231 - Intel·ligència Artificial

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació continua

60%

Exàmen

40%

Criteris de superació

1) Les notes mínimes per a superar l'assignatura en cada tipus de proves són:

 

Examen escrit al final del semestre (40%) -> nota mínima 5 sobre 10

Avaluació contínua (treball pràctic en grup) de l'assignatura (60%) -> nota mínima 5 sobre 10

 

Per superar a l'assignatura s'han d'aprovar les dues parts per separat.

 

2) Es considera que un estudiant o una estudianta s'ha presentat a una convocatòria si es presenta a l'examen escrit corresponent.

 

3) Les notes aprovades de cada part (en què s'haja obtingut com a mínim un 5 sobre 10) es guardaran per a la segona convocatòria del curs.

 

4) L’estudiantat que no supere la part pràctica (mínim d'un aprovat de 5) d'avaluació contínua durant la primera convocatòria tindrà l'oportunitat de recuperar (en la segona convocatòria) fins a un 50% d'aquesta part pràctica, i caldrà que realitze un treball pràctic nou.