Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1202 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Exàmen

40%

Criteris de superació

Primera convocatòria

La nota de l'examen final serà d'un 40 % tal com estableix el pla d'estudis.

La nota de l'avaluació contínua serà d'un 60 % tal com estableix el pla d'estudis. Aquest 60 % es desglossa en un 5 % que obtindrà l'alumnat mitjançant tests que realitzaran a casa, en un 15 % que obtindrà mitjançant tests sense material de cada tema que realitzaran en classe. Un 30 % que serà la nota de pràctiques i, finalment, un 10 % que puntuaran els projectes que es proposaran a l'alumnat per a la seua realització fora de classe.

Per a aprovar l'assignatura serà necessari obtindre un mínim d'un 4 en l'examen final, en cas contrari la nota de l'assignatura serà suspés i no es farà la mitjana entre avaluació contínua i examen.

Les notes dels tests de casa, dels projectes i de les pràctiques es consideren NO recuperables i la seua nota s'arrossegarà a la segona convocatòria.

Per a la puntuació de les pràctiques és necessari l'assistència a aquestes. Es tolerarà una falta NO justificada. A partir de la primera falta no justificada segons el parer del professorat, sent falta justificada per exemple per raons mèdiques, la nota de la pràctica a la qual es falta serà de zero.

Segona convocatòria

Es realitzarà un examen que suposarà el 55 % de la nota. La nota de l'examen en segona convocatòria substituirà la nota dels tests de classe de la primera convocatòria 15 % més la nota de l'examen de la primera convocatòria 40 %, sent un total del 55 %.

De nou serà necessari obtindre un mínim de quatre en aquest examen per a superar l'assignatura, en el cas de no arribar a aquest mínim la nota en la segona convocatòria serà de suspens.

La nota de les altres activitats que, com s'ha dit, no són recuperables, s'arrossegarà a la segona convocatòria.

Primera Convocatòria

La nota de l'examen final serà d'un 40% tal qual estableix el pla d'estudis.

La nota de l'avaluació contínua serà d'un 60% tal qual estableix el pla d'estudis. Aquest 60% es desglossa en i) un 5% que s'obtindrà mitjançant test que es realitzarà a casa; ii) un 15% que obtindran mitjançant test sense material de cada tema que realitzaran en classe; iii) un 30% que serà la nota de practiques; i iv) un 10% dels projectes que es proposaran als l'alumnes per a la seua realització fora de classe.

Per a aprovar l'assignatura serà necessari traure un mínim d'un 4 en l'examen final, en cas contrari la nota de l'assignatura serà suspés i no es farà la mitjana entre l'avaluació contínua i l'examen.

Les notes dels test a casa, dels projectes i de les practiques es consideren NO recuperables i la seua nota es mantindrà en la segona convocatòria.

Per a la puntuació de les practiques és necessari l'assistència a aquestes. Es tolerarà una falta NO justificada. A partir de la primera mancada no justificada segons el parer del professor, sent mancada justificada per exemple per raons mèdiques, la nota de la practica a la que es falta serà de zero en aquesta.

Segona convocatòria

Es realitzarà un examen que suposarà el 55% de la nota. La nota de l'examen en segona convocatòria substituirà a la nota dels test de classe de la primera convocatòria 15% més la nota de l'examen de la primera convocatòria 40%. Sent un total del 55%.

De nou serà necessari traure un mínim de quatre en aquest examen per a superar l'assignatura, en cas de no arribar a aqueix mínim la nota en la segona convocatòria serà de suspens.

La nota d'altres activitats que no són recuperables es mantindran en la segona convocatòria.