Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

 

1. Magnituds i unitats

1.1 Breu història de la física

1.2 Magnituds físiques i el seu mesurament

1.3 Sistemes d'unitats

1.4 Operacions i càlculs

1.5 vectors

1.6 Altres sistemes de coordenades

1.7 Càrrega elèctrica i massa

2. Moviment d'una partícula

2.1 Posició, velocitat i acceleració.

2.2 Moviment rectilini.

2.3 Moviment parabòlic.

2.4 Moviment circular.

2.5 Moviment relatiu.

2.6 Moviment harmònic simple.

2.7 Moviment ondulatori.

3. Forces sobre una partícula

3.1 Història

3.2 Forces en la natura

3.3 Conceptes previs

3.4 Lleis de Newton

3.5 Diagrama del sòlid lliure

3.6 Tipus de forces

3.7 Moviment circular i força centrípeta

3.8 El pèndol simple

3.9 Forces i camp gravitatori, elèctric i magnètic

4. Forces sobre un sistema de partícules i un sòlid

4.1 Centre de masses

4.2 Moviment del centre de masses

4.3 Moment angular i moment d'inèrcia

4.4 Dinàmica de rotació

4.5 Aplicacions de la dinàmica de rotació

4.6 Estàtica

5. Treball i energia

5.1 Treball

5.2 Potència.

5.3 Energia cinètica.

5.4. Xocs i explosions.

5.5 Forces conservatives. Energia potencial. Conservació de l'energia.

6. Dinàmica de fluids

6.1 Fluids: densitat, pressió, tensió superficial, capil·laritat.

6.2 Principis de Pascal i Arquimedes.

6.3 Fluids en moviment.

 

El temari també inclou pràctiques de laboratori sobre cinemàtica, dinàmica, rotació, treball i energia i dinàmica de fluids, que tindran entre altres suports simulacions informàtiques i sistemes interactius.