MD1158 - Treball de Final de Grau

Curs 6 - Anual

Professorat i llengües docents

Grup A
TUTORIES
Joaquín Granell Zafra

Joaquín Granell Zafra

Castellà: TUTORIES 1,4,2,3

Anual

Tutories
Esther Castillo Gómez

Esther Castillo Gómez

Castellà: TUTORIES 1

Anual

Tutories
Fernando Martínez García

Fernando Martínez García

Castellà: TUTORIES 2

Anual

Tutories
Pablo Baliño Remiro

Pablo Baliño Remiro

Castellà: TUTORIES 4

Anual

Tutories
Vicente Herranz Perez

Vicente Herranz Perez

Castellà: TUTORIES 2,1

Anual

Tutories
Catalina Riera Sala

Catalina Riera Sala

Castellà: TUTORIES 3

Anual

Tutories
Jorge Gallego Peris

Jorge Gallego Peris

Castellà: TUTORIES 3,2

Anual

Tutories
Alba Coret Franco

Alba Coret Franco

Castellà: TUTORIES 1

Anual

Tutories
Francisco Herrero Machancoses

Francisco Herrero Machancoses

Castellà: TUTORIES 4

Anual

Tutories
Manuela Barneo Muñoz

Manuela Barneo Muñoz

Castellà: TUTORIES 3,2

Anual

Tutories
Jesús Lucas García

Jesús Lucas García

Castellà: TUTORIES 3

Anual

Tutories
Eva Rumiz González

Eva Rumiz González

Castellà: TUTORIES 1

Anual

Tutories
María Aranzazu Conesa Mateos

María Aranzazu Conesa Mateos

Castellà: TUTORIES 2

Anual

Tutories
Ana Maria Sánchez Pérez

Ana Maria Sánchez Pérez

Castellà: TUTORIES 1

Anual

Tutories
María Muriach Sauri

María Muriach Sauri

Castellà: TUTORIES 4

Anual

Tutories
Luis Germán González Bonet

Luis Germán González Bonet

Castellà: TUTORIES 3

Anual

Tutories
Miguel Angel Cabañero Pisa

Miguel Angel Cabañero Pisa

Castellà: TUTORIES 3

Anual

Tutories
Eloy Domínguez Mafé

Eloy Domínguez Mafé

Castellà: TUTORIES 2

Anual

Tutories
Francisco Eliseo Olucha Bordonau

Francisco Eliseo Olucha Bordonau

Castellà: TUTORIES 1

Anual

Tutories
Maria José Ferrer Ramirez

Maria José Ferrer Ramirez

Castellà: TUTORIES 3

Anual

Tutories
Barbara Hernando Fuster

Barbara Hernando Fuster

Castellà: TUTORIES 2

Anual

Tutories
Ernesto Enrique Miranda

Ernesto Enrique Miranda

Castellà: TUTORIES 2

Anual

Tutories
Santiago Francisco Marco Doménech

Santiago Francisco Marco Doménech

Castellà: TUTORIES 2

Anual

Tutories
María José Sánchez Catalán

María José Sánchez Catalán

Castellà: TUTORIES 1,2

Anual

Tutories