SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1136 - Pràctiques de Clínica Medicoquirúrgica I

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

40%

Resolució de casos

40%

Taller d'habilitats i simulació

20%

Criteris de superació

L’avaluació de l’assignatura es realitzarà tenint en compte.

 • Carpetes d’aprenentatge i/o portafolis  40%
  • Control d’assistència.
  • Avaluació d’actitud i compromís amb l’activitat a desenvolupar mitjançant check-list emplenat pel coordinador-tutor del centre.
  • Realització d’un portafoli individual amb registre d’activitats realitzades i informes d’autoreflexió de les mateixes. (comú a totes les pràctiques del semestre).
   • Un portafoli comú de les assignatures. Malaties Respiratòries i ORL, Malaties Infeccioses i Pràctiques Medicoquirúrgiques que es lliura a final del primer semestre.
   • Un portafoli de l'assignatura Malalties Cardiocirculatòries i Nefrourològiques que es lliurarà a final del segon semestre.
  • Un portafoli comú de les assignatures Obstetrícia i Ginecologia, Oncologia i Hematologia, y de l'optativa (Anestesiologia o Cures Pal·liatives) que es lliurarà a final del segon semestre.
 • Resolució de casos: 40% i Habilitats i Exercicis de Simulació 20%
  • Simulació 10%
  • Relació clínica 10 %
  • ECOE. Es realitzarà al final del 2º semestre i s'avaluaran les assignatures del 2º semestre 40%

 

Per a aprovar aquesta assignatura s’haurà d’assistir al 80% de les activitats i la nota final haurà de ser 5 o més en cada apartat dels anteriors.

El portafolis és recuperable en 2ª convocatòria. Si s'ha suspès aquesta prova es realitzarà un altre portafolis per a la 2ª convocatòria
La ACOE no és recuperable a la segona convocatòria.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16