SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1038 - Regulació Automàtica

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

El desenvolupament de l'assignatura s'estructura en quatre activitats formatives: ensenyaments teòrics, ensenyaments pràctics (laboratori), treball personal i tutories.
 
En els ensenyaments teòrics s'emprarà la metodologia de lliçó magistral per a presentar conceptes i procediments fonamentals de l'automàtica i sistemes per a la implementació d'algorismes de control, així com resolució d'exercicis i problemes pel professorat, relacionats amb l'aplicació d'aquests conceptes fonamentals.
 
Els ensenyaments pràctics (laboratori) tindran com a finalitat l'aplicació pràctica mitjançant treball de laboratori, amb la utilització de les maquetes de processos, equipament electrònic, autòmats programables, microcontroladors, així com de l'ordinador, dels conceptes i procediments treballats en les sessions de teoria i problemes. El treball en aquestes classes requerirà la resolució d'exercicis i problemes durant la realització de la pràctica. A més, el desenvolupament pràctic requerirà el muntatge i connexió dels sensors i actuadors en el laboratori, així com la utilització d'eines de programació d'autòmats programables i microcontroladors.
 
Finalment, amb els muntatges realitzats i els equips programats l'estudiantat dissenyarà i realitzarà experiments dels quals obtindrà certes dades com a resultat del funcionament del sistema que haurà d'interpretar. L'estudiantat també ha de traure conclusions a partir de les dades obtingudes. Es presentarà una memòria del treball realitzat.
 
Part dels ensenyaments pràctics s'aplicaran també a la realització d'un projecte de l'assignatura en el laboratori i consistirà en el disseny i implementació d'un sistema de control i monitoratge amb unes especificacions de disseny establertes, atesa la llibertat a l'hora de programar els diferents dispositius de control i a l'hora de dissenyar els diferents algorismes de control, així com als mètodes utilitzats per a realitzar la programació i el disseny de controladors. S'ha d'entregar un document del projecte realitzat.
 
El treball personal per a la preparació de les pràctiques, el projecte i l'examen final rebrà el suport de les tutories per a completar la formació i aclarir aspectes relacionats amb l'assignatura o amb l'aplicació de la mateixa a altres àrees.
 
Durant les sessions de treball de laboratori i durant la realització del projecte es desenvolupen activitats encaminades a l'adquisició, entre d'altres, dels següents resultats d'aprenentatge ENAEE:
- CC3 "Un coneixement adequat de la seua branca d'enginyeria que incloga algun coneixement a l'avantguarda del seu àmbit",
- AI2 "La capacitat d'aplicar el seu coneixement i comprensió a l'anàlisi de l'enginyeria de productes, processos i mètodes",
- API2 "La capacitat de combinar la teoria i la pràctica per a resoldre problemes d'enginyeria", i
- CT1 "Funcionar de forma efectiva tant de forma individual com en equip".
 
El detall d'aquestes activitats es defineix en la fitxa d'activitat corresponent, accessible en l'Aula Virtual de l'assignatura.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16