Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1055 - Disseny i Gestió de Xarxes

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació de pràctiques

50%

Exàmen

30%

Avaluació contínua

20%

Criteris de superació

 

Primera convocatòria

 

 Es realitzarà un examen final per un valor del 30% sobre els aspectes de la teoria de l'assignatura. Tal com es preveu en el pla d'estudis.

Es realitzaran exàmens de tipus test com a avaluació contínua sobre els temes estudiats en l'assignatura per un valor del 20% de la nota de l'assignatura. Tal com es preveu en el pla d'estudis per a l'avaluació contínua.

Les pràctiques s'avaluaran mitjançant l'assistència a classe, la realització de les mateixes i un examen. Es tolera una falta no justificada en una pràctica. Qualsevol falta posterior a la primera en una pràctica, per motius no justificats a judici del professorat, com ara raons mèdiques, suposarà automàticament un zero en aquesta pràctica.

La nota de pràctiques suposarà un 50% de l'assignatura, dividida entre un 40% de realització i assistència que no serà recuperable, i un 10% d'examen de pràctiques. En cas d'obtenir una nota de menys de 3 sobre 10 en la part del 40% es consideraran les pràctiques com a no superades i la nota resultant que se sumarà als altres ítems serà només la del 10% de l'examen. És a dir, el 40% se sumaran 0 punts.

Segona convocatòria

Es realitzarà un examen per un valor del 50% de la nota i la nota substituirà l'obtinguda en els exàmens de tipus test de l'avaluació contínua que són un 20% en la primera convocatòria i la del 30% de l'examen de la primera convocatòria.

Es realitzarà un examen de pràctiques per un valor del 10%, el qual substituirà la nota de l'examen de pràctiques que també valia un 10% en la primera convocatòria.

A aquesta nota se li sumarà la nota del 40% de pràctiques en el cas que les pràctiques estiguen superades, és a dir, que s'haja tret més d'un 3 sobre 10 en la part no recuperable d'aquestes. Si no estan superades, es considerarà com a zero la nota de pràctiques de la mateixa manera que en la primera convocatòria.

Tant en la primera com en la segona convocatòria es considerarà l'alumne o alumna presentat si es presenta a l’examen final.