SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Exàmen

30%

Avaluació de pràctiques

30%

Avaluació contínua

25%

Presentació oral en anglès

15%

Criteris de superació

Per superar la matèria, l'alumne ha d'obtenir una qualificació igual o superior a 5 en una escala de 10. Aquesta qualificació s'obtindrà de la mitjana ponderada de les diferents proves de l'assignatura: l'examen escrit (30%), les memòries de pràctiques (30%), la memòria del projecte (25%), i la presentació en anglès del projecte (15%). A més, l'alumne ha d'obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 en cadascuna de les proves anteriors. Totes les proves són recuperables en segona convocatòria.

L'estudiant es considerarà com a "presentat" si es presenta a les proves escrites (exàmens).

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16