Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1042 - Tecnologies i Aplicacions web

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica de l'assignatura se centra en l'aprenentatge de l'alumnat. L'adquisició de les competències està en funció fonamentalment de l'aprofitament per l'alumnat de les activitats portades a terme, tant en les hores presencials com en les no presencials.

La docència en les classes de teoria serà una barreja de classes magistrals on s'explicaran els conceptes bàsics i importants presents en els apunts de l'assignatura, alternades amb la resolució de problemes.

En els seminaris es realitzaran sessions de discussió, les quals prepararan els i les alumnes.

L'alumnat, per parelles, realitzarà un projecte d'una aplicació web d'acord amb uns butlletins de pràctiques durant les sessions de laboratori i en les hores de treball autònom. L'alumnat ha de revisar els apunts de teoria i preparar-se les pràctiques abans i després de cada sessió de laboratori.

En l'Aula Virtual, l'alumnat disposarà dels apunts de classe, butlletins de pràctiques, la rúbrica d'avaluació i data d’entrega de cada butlletí.