Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Exàmen

60%

Avaluació contínua

25%

Presentació oral en anglès

15%

Criteris de superació

L'avaluació es compon de tres parts principals i obligatòries i es detalla a continuació:

- Avaluació contínua: tasques en línia en què l’estudiantat necessita buscar informació relacionada amb el seu camp o respondre missatges electrònics diferents (al professorat, oportunitats de treball, etc.), treball en el dossier i amb documents proporcionats pel professorat.
- Presentació oral en anglès.

- Examen escrit: qüestions relacionades amb anglès acadèmic en el dossier de teoria en l’àmbit de la informàtica/matemàtica computacional. Gramàtica i vocabulari i un research proposal sobre un tema relacionat amb el mateix àmbit.

TOTES LES PARTS SÓN RECUPERABLES EN SEGONA CONVOCATÒRIA.
TOTES LES PARTS SUPERADES ES MANTINDRAN FINS A LA SEGONA CONVOCATÒRIA.

Per a aprovar l’assignatura, l’estudiantat ha d’obtenir un 5 en la mitjana ponderada de la part de teoria i de pràctica i haver aprovat amb un 5 totes les tres parts obligatòries independentment.
Per considerar que un alumne o alumna s’ha presentat a l’assignatura, ha d’haver entregat o realitzat més del 60% de les activitats obligatòries d’avaluació (les tres parts són obligatòries: examen escrit, examen oral, avaluació contínua).