SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Professorat i llengües docents

Grup A
TUTORIES

Pedro Rosado Castellano

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories

Raúl Izquierdo Escrig

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories

Victoria Pérez Belis

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories

María Lidon Fabra Galofre

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories

Octavio Bernad Ros

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories

Verónica Fabregat Sebastia

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories

Iván Cervera González

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories

José Gámez Pérez

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories

Gracia María Bruscas Bellido

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories

Julio Serrano Mira

Valencià: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories

Beatriz Sáez Riquelme

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories

Guillermo Peris Ripollés

Valencià: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories

María Carmen González Lluch

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories

Víctor Roda Casanova

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories

Cristina Rebollo Santamaría

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories

Alfonso Porcar Ramos

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories

Kudama Habib Ameen

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories

María Rosario Vidal Nadal

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories

Julio José Suay Antón

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories

Luis Cabedo Mas

Valencià: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories

Jaume Gual Ortí

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories