SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

Personalitza els horaris

 • El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.
 • EM1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 0 2
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 0 2
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1003 - Informàtica

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 0 2
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1004 - Física I

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 3 2
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 8 2
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1006 - Química

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 9 2
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 0 3
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1008 - Física II

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 10 2
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1009 - Expressió Gràfica

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 0 2
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 3 2
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1011 - Estadística i Optimització

  Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 0 2
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1012 - Mecànica de Màquines i Estructures

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 0 19
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1013 - Electrotècnia

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 0 18
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1014 - Enginyeria Tèrmica

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 0 11
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1015 - Ciència i Tecnologia de Materials

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 0 17
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1016 - Mecànica de Fluids

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1017 - Empresa

  Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 12 1
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1018 - Electrònica

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1019 - Elasticitat i Resistència de Materials

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 0 6
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 9 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1021 - Disseny de Màquines

  Curs 3 - Anual - Obligatòria

  9 4 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1022 - Màquines i Instal·lacions Tèrmiques

  Curs 3 - Anual - Obligatòria

  9 0 9
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1023 - Sistemes Automàtics

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 9 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1024 - Sistemes de Producció Industrial

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 0 18
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1025 - Enginyeria Gràfica

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 0 7
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1026 - Teoria d'Estructures

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 0 19
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1027 - Estructures i Construccions Industrials

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 14 2
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1028 - Màquines i Instal·lacions de Fluids

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 4 2
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1029 - Tecnologies de Fabricació

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 0 31
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1030 - Enginyeria de Materials

  Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1031 - Projectes d'Enginyeria

  Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 3 22
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1032 - Màquines i Instal·lacions Elèctriques

  Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 3 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  7,5 1 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1034 - Pràctiques Externes

  Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

  6 76 30
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1035 - Projecte de Màquines

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 2 3
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1036 - Dinàmica de Màquines i Vibracions

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 0 6
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1037 - Manteniment de Màquines

  Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

  4,5 2 3
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1038 - Disseny per a Fabricació i Muntatge

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 2 11
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 2 8
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  4,5 2 10
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1041 - Càlcul d'Estructures Avançat

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 2 8
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 1 7
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  4,5 2 9
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 2 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1045 - Instal·lacions de Transport de Fluids

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 2 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  4,5 2 1
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1047 - Treball de Final de Grau

  Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

  12 63 6
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
  Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16