SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Requisits de matrícula

Aquest grau contempla requisits de matrícula entre assignatures.

Per poder matricular-se de l'assignatura seleccionada l'estudiant està obligat a matricular-se o haver superat les següents assignatures:

EM1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

EM1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

EM1003 - Informàtica

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

EM1004 - Física I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

EM1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

EM1006 - Química

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

EM1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

EM1008 - Física II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

EM1009 - Expressió Gràfica

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

EM1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16