SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures d'estil

Per a fomentar i garantir a tot l'estudiantat l'adquisició d'una formació interdisciplinària i integral que s'estenga més enllà de l'àmbit de coneixement propi de la titulació i que possibilite la seua integració en la societat com a professionals i com a ciutadans, la Universitat Jaume I ofereix assignatures "estil d'universitat" agrupades en tres àmbits (coneixements de llengües, noves tecnologies i informàtica, i humanitarisme, ciutadania europea i coneixements d'altres cultures) dins de l'oferta acadèmica de la titulació.

Coneixement de llengües

EM1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

Humanitarisme, ciutadania europea i coneixement d'altres cultures

EM1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16