SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1044 - Instal·lacions de Climatització i Refrigeració

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà amb les següents proves i respectives ponderacions:

         Examen final (60% de la nota final): correspondrà a un examen final que inclou qüestions tractades en qualsevol tipus de sessió (teoria, problemes, laboratoris o pràctiques informàtiques).

L'examen serà tipus test, 30 preguntes amb quatre opcions possibles, restant l'errònia un terç sobre l'encertada (si no es contesta no passa res). Els blocs de refrigeració i climatització tindran el mateix pes sobre la nota de l'examen final.

A l'acabar el bloc de refrigeració, i a elecció de cada estudiant, es pot realitzar un examen parcial. En cas d'obtenir una qualificació mínima de 4 sobre 10, pot examinar-se només de el bloc de climatització la data de l'examen final.

         Avaluació contínua (40%):

1.      Elaboració d'un projecte d'una instal·lació de refrigeració (15%).

2.      Elaboració d'un projecte d'una instal·lació de climatització (15%).

Realització de quatre activitats que corresponen amb cadascuna de les sessions de pràctiques de laboratori (10%). Les activitats tractaran d'estar basades en noves metodologies docents.

Els criteris per a superar l'assignatura són els següents:

1.      Per superar l'assignatura, l'alumnat haurà d'obtenir una nota en l'examen final superior a 4 i una nota en cada apartat de l'avaluació contínua superior a 5. Si alguna de les notes no supera el mínim, a les actes apareixerà la nota mínima de l'examen final o de l'avaluació contínua.

2.      La nota d'avaluació contínua es guardarà per a les dues convocatòries ordinàries del curs únicament.

3.      En cas de tenir una nota inferior a 5 en la mitjana de projectes o la d’activitats de pràctiques de laboratori, s'haurà de recuperar per a examinar-se en la segona convocatòria ordinària.

4.      Es comptabilitzarà com presentat en la convocatòria corresponent quan l'alumnat es presenti a l'examen final.

5.      Per a la convocatòria extraordinària de fi d'estudis la nota de l'examen suposarà el 100% de la nota final.

6.      Totes les notes són donades sobre 10.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16