SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EM1038 - Disseny per a Fabricació i Muntatge

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Bloc temàtic I. Introducció.

Tema 1. Disseny per a la fabricació i el muntatge en el cicle de disseny i desenvolupament de productes.
 

Bloc temàtic II. Consideracions de disseny per a acoblament i unió.

Tema 2. Anàlisi de l'acoblament. Disseny per a acoblament.

Tema 3. Disseny per a soldadura.
 

Bloc temàtic III. Consideracions de disseny per a fabricació.

Tema 4. Disseny per a conformat per colada.

Tema 5. Disseny per a conformat per deformació plàstica.

Tema 6. Disseny per a conformat per treball de la xapa.

Tema 7. Disseny per a conformat per arrancada de borumballa.

Tema 8. Disseny per a conformat de peces de plàstic.
 

Bloc temàtic IV. Acotat funcional. Toleràncies en disseny i fabricació.

Tema 9. Especificació geomètrica de producte.

Tema 10. Anàlisi i distribució de toleràncies.

 

SESSIONS DE LABORATORI:

Sessió 1 - Disseny per acoblament (DFA). (2 h)

Sessió 2 - Verificació d’especificacions dimensionals i geomètriques. (2 h)

Sessions 3, 4, 5 i 6 – Anàlisi de toleràncies assistit per ordinador. (10 h)

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16