Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1038 - Disseny per a Fabricació i Muntatge

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Lliçó magistral. Sessions de teoria amb explicació per part del professorat dels principals continguts teòrics. El professorat farà ús de material multimèdia i de la pissarra per recolzar les seves explicacions. També es fomentaran la interacció amb l’estudiantat a través de preguntes durant les explicacions.

Resolució d'exercicis i problemes. Sessions pràctiques (problemes) amb explicació per part del professorat dels principals enfocaments procedimentals per desenvolupar solucions vàlides per a diferents problemes i casos pràctics. El professorat farà ús de material multimèdia i de la pissarra per recolzar les seves explicacions. També es fomentaran la interacció amb l’estudiantat a través de preguntes durant les explicacions i es discutiran les principals conclusions i conseqüències resultants.

Aprenentatge Basat en Problemes (ABP). Sessions pràctiques (problemes) en què el professorat exposarà o mostrarà un problema o cas concret perquè l’estudiantat ho resolgui. Depenent del problema, l’estudiantat tindrà accés a tot el material de suport que necessiti i podrà consultar amb el professorat possibles dubtes. En altres ocasions, la resolució del problema s'ha de fer de forma autònoma per l’estudiantat i serà lliurada al professorat per a la seva revisió. Les solucions trobades seran contrastades, comentades i discutides amb la resta d'estudiants a l'aula.

Treball de laboratori. Sessions de laboratori en què l’estudiantat ha d'aplicar diferents aspectes relacionats amb els continguts de l'assignatura utilitzant màquines i equips disponibles a les instal·lacions de la universitat o aplicacions informàtiques específiques. El professorat plantejarà una sèrie de tasques a realitzar per l'alumnat i es prestarà especial atenció a les implicacions pràctiques dels continguts teòrics vistos a classe.