SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EM1032 - Màquines i Instal·lacions Elèctriques

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

D’acord amb les diferents activitats d’ensenyança- aprenentatge plantejades en l’assignatura, s’utilitzaran les següents metodologies docents:

Lliçó magistral: S’utilitzarà bàsicament per exposar els fonaments teòrics de l’assignatura en l’activitat corresponent a les Ensenyances teòriques. El professor es recolzarà en presentacions multimèdia a disposició del alumnat i en la pissarra.

Resolució d’exercicis i problemes: Com a complement a la lliçó magistral, el professor resoldrà per a cada tema una sèrie de problemes inclosos en col·leccions de problemes i posteriorment l’alumnat resoldrà altres de similar complexitat. Ambdues activitats s’inclouen en les Ensenyances pràctiques (problemes).

Treball de laboratori: S’aplicarà esta metodologia durant les sessions d’Ensenyances pràctiques (laboratori) en què l’alumnat adquirirà aquells coneixements pràctics relacionats amb la capacitat de muntatge de màquines i instal·lacions elèctriques i la mesura i anàlisi de magnituds elèctriques.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16