Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1019 - Elasticitat i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Sessions teòriques: Classes magistrals. Durant aquestes sessions el professor explicarà fent ús de la pissarra i de les noves tecnologies els fonaments teòrics de l'assignatura i resoldrà alguns casos pràctics.

Sessions pràctiques (problemes): Seminaris de resolució de problemes. Durant aquestes sessions es plantejaran problemes i casos pràctics a resoldre pels estudiants d'un nivell similar als que els seran exigits en l'examen final. Alguns d'ells els resoldrà el professor a la pissarra i altres seran resolts pels estudiants i corregits al final de la sessió.

Sessions pràctiques (laboratori): Resolució de problemes per part de l'alumne emprant eines informàtiques. Durant aquestes sessions els alumnes aprendran a resoldre problemes de Elasticitat i Resistència de Materials recolzant el eines informàtiques com fulls de càlcul, programes de càlcul d'estructures pel mètode dels elements finits, eines de càlcul matemàtic, etc. Es plantejarà un cas concret, es lliurarà a l'alumne una memòria en què s'especifiqui el treball a realitzar i els documents que s'han de lliurar i durant la sessió es resoldran dubtes.