PS1021 - Dissenys d'Investigació

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

1. El concepte de disseny: Decisions a prendre.

2. Classificació de dissenys.

3. Anàlisi de dissenys entresubjectes.

4. Anàlisi de dissenys amb mesures intrasubjecte