SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

Curs 2 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Elaboració i/o exposició de treballs

30%

Resolució de casos

30%

Criteris de superació

L’examen (lectures, estudi, debats, recerca a Internet, portafoli): 40%
(Sessions pràctiques. Problemes) Estudi de casos (o ABP): 30%
(Sessions seminari) Exposició de treballs (AP, projectes cooperatius): 30%
S’han d’aprovar les tres parts o proves per a poder aprovar l’assignatura. Per tant, la no presentació d'alguna d'aquestes es considera com a suspens de la matèria.  En la segona convocatòria ordinària de cada curs acadèmic s'avaluarà la part o parts suspeses de la matèria en la primera convocatòria del mateix curs acadèmic, i es guardarà la nota d'aquelles aprovades.

Es tindran en compte les faltes d'ortografia a les proves d'avaluació per a la nota final fins a 0,1 punts.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16