Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1047 - Fiscalitat Empresarial

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

38 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG06 - Resolució de problemes.

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EA04 – Habilitat en la recerca d’informació i investigació

EC10 -Coneixement bàsic de les normes i regles jurídiques aplicables a l’economia i a l’activitat de les empreses

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar les seues capacitats i els recursos de què disposa per a assolir els objectius en situacions habituals i seguint instruccions.

Ser capaç d’obtindre informació i documentació de rellevància tributària en el web de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i de les principals bases de dades accessibles per als estudiants.

Ser capaç de resoldre problemes jurídics en aplicació del règim jurídic dels impostos que graven l’activitat econòmica.

Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Descriure, relacionar i interpretar situacions i plantejaments senzills.

Conèixer el règim jurídic dels principals impostos que graven l’activitat econòmica

Buscar i presentar informació rellevant de forma estructurada, tant en aspectes de forma com de fons.