FC1035 - Gestió de Tresoreria

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

1. La funció de la tresoreria en l'empresa 

1.1. Definició, objectius i funcions de la gestió de tresoreria 

1.2. Problemes típics de la gestió de tresoreria 

1.3. La gestió de tresoreria i la seva relació amb altres departaments de l'empresa 

2. Gestió del disponible 

2.1. Gestió de cobrament i pagament 

2.2. Mitjans de cobraments i pagaments 

2.3. Elaboració de previsions de tresoreria i liquiditat 

2.4. Problemâtica d'actualitat. Casos d'interès.

3. Centralització de la tresoreria: Cash Pooling 

3.1. Definició i objectius de la centralització de la tresoreria 

3.2. Nivells de centralització 

3.3. Cash Pooling

3.4. Avantatges i inconvenients de la centralització de la tresoreria 

4. Gestió d'instruments financers 

4.1. Instruments de crèdit i finançament tradicionals

4.2. Noves fonts de finançament

4.3. Gestió de divises 

4.4. Cobertura de riscos financers 

4.5. Problemâtica d'actualitat. Casos d'interès.

5. Negociació amb les entitats bancàries 

5.1. Factors de la negociació bancària 

5.2. Relacions amb els bancs: Balanç banc-empresa 

5.3. Problemàtica d'actualitat de les Pymes: Casos d'interès.

6. Aspectes financers de la tresoreria 

6.1. Gestió de la liquiditat 

6.2. Necessitats Operatives de Fons (NOF) 

6.3. Ràtios de tresoreria 

6.4. Problemâtica d'actualitat. Casos d'interès.